виконання


виконання
eda

Українсько-турецький словник. 2009.

Look at other dictionaries:

 • виконання — я, с. Дія за знач. виконати, виконувати. •• Викона/ння ви/року остання із звичайних стадій кримінального процесу …   Український тлумачний словник

 • виконання — іменник середнього роду з відтінком закінченості дії виконання іменник середнього роду з відтінком незакінченості дії …   Орфографічний словник української мови

 • виконання бюджету — забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених у затвердженому бюджеті доходів і спрямування цих коштів на фінансування видатків, включених до бюджету …   Словник бюджетної термінології

 • бухгалтерський облік виконання бюджету — повне, своєчасне і вірогідне відображення у первинних документах і облікових реєстрах операцій з виконання державного і місцевих бюджетів …   Словник бюджетної термінології

 • план рахунків з обліку виконання бюджету — система рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету держави, об’єднаних у групи з однаковим економічним змістом та призначенням …   Словник бюджетної термінології

 • тривáлість виконання — рос. время выполнения англ. execution time, run time період часу, необхідний для виконання певної програми комп’ютера …   Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів

 • банківська система касового виконання бюджету — відкриття рахунків бюджету в установах банківської системи, для зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них …   Словник бюджетної термінології

 • змішана система касового виконання бюджету — одна із систем зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає можливість відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів, як в установах банківської системи, так і в казначействі …   Словник бюджетної термінології

 • казначейська система касового виконання бюджету — зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів та фінансування видатків через спеціалізовану структуру Державне казначейство …   Словник бюджетної термінології

 • касове виконання бюджету — приймання та зарахування доходів на рахунки бюджету, зберігання і перерахування коштів з цих рахунків на фінансування видатків бюджету …   Словник бюджетної термінології

 • ціна виконання — ціна купівлі або продажу базового активу, яка зафіксована в контракті опціону або ф’ючерса …   Глосарій термінів фондового ринку